Son Güncelleme: 4 Kasım 2022

Gizlilik Anlaşması

Bu Gizlilik Sözleşmesi ('Sözleşme'), bir B2B yazılım geliştirme hizmeti sağlayıcısı olan Ekip.co ile Ekip.co'dan gizli bilgileri alan kişi veya kuruluş ("Alıcı") arasında yapılır ve akdedilir.

Gizli Bilgilerin Tanımı

Bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda, 'Gizli Bilgiler', Ekip.co'nun faaliyet gösterdiği işte ticari değeri veya başka bir faydası olan veya olabilecek tüm bilgi veya materyalleri içerecektir. Bilgiler yazılı, elektronik veya sözlü biçimdeyse veya bir inceleme veya başka bir açıklama sırasında gözlemlenir veya başka bir şekilde öğrenilirse veya başka bir biçimdeyse, Alıcı bilgileri gizli olarak ele alacaktır. Alıcı, belirli bilgilerin gizli olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda emin değilse, açıklama almak için Ekip.co ile iletişime geçmelidir.

Gizli Bilgilerden İstisnalar

Alıcının bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri aşağıdakileri kapsamaz: (a) ifşa anında kamu tarafından bilinen veya daha sonra Alıcının hatası olmaksızın kamu tarafından bilinir hale gelen; (b) ifşa zamanından önce veya sonra Alıcı tarafından keşfedilen veya yaratılan; (c) Alıcı tarafından Ekip.co veya Ekip.co'nun temsilcileri dışında meşru yollarla öğrenilen; veya (d) Ekip.co'nun önceden yazılı onayı ile Alıcı tarafından ifşa edilir.

Alıcının yükümlülükleri

Alıcı, Gizli Bilgileri Ekip.co'nun yegane ve münhasır menfaati için en katı gizlilik içinde tutacak ve muhafaza edecektir. Alıcı, Gizli Bilgilere erişimi makul bir şekilde gerektiği şekilde çalışanlara, yüklenicilere ve üçüncü taraflara dikkatli bir şekilde kısıtlayacak ve bu kişilerin en az bu Sözleşmedekiler kadar koruyucu gizlilik kısıtlamaları imzalamasını isteyecektir. Alıcı, Ekip.co'nun önceden yazılı onayı olmadan herhangi bir Gizli Bilgiyi kullanamaz, kopyalayamaz veya ifşa edemez. Alıcı, Ekip.co'nun yazılı olarak talep etmesi halinde, Gizli Bilgilere ilişkin sahip olduğu tüm kayıtları, notları ve diğer yazılı, basılı veya maddi materyalleri derhal iade edecektir.

Veri Saklama

Kişisel bilgilerinizi, hizmetlerimizi sağlamak için gerekli olduğu sürece ve yürürlükteki yasaların gerektirdiği süre boyunca saklayacağız.

Zaman Dönemleri

Bu Sözleşmenin ifşa etmeme hükümleri, bu Sözleşmenin feshedilmesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır ve Alıcının Gizli Bilgileri gizli tutma sorumluluğu, Gizli Bilgiler ticari sır niteliğini yitirene veya Ekip.co Alıcıyı ibra edene kadar yazılı bir bildirim gönderene kadar hangisi önceden gönderilirse yürürlükte kalacaktır.

İlişkiler

Bu Sözleşmede yer alan hiçbir şey, taraflardan herhangi birinin diğer tarafın herhangi bir amaçla ortağı, ortak girişimi veya çalışanı olduğu şeklinde yorumlanamaz.

Ayrılabilirlik

Bir mahkeme bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü geçersiz veya uygulanamaz bulursa, bu Sözleşmenin geri kalanı tarafların niyetini en iyi şekilde etkileyecek şekilde yorumlanacaktır.

Entegrasyon

Bu Sözleşme, tarafların konuyla ilgili tam anlayışını ifade eder ve önceki tüm tekliflerin, anlaşmaların, beyanların ve mutabakatların yerine geçer. Bu Sözleşme, her iki tarafça imzalanan yazılı olmadıkça değiştirilemez.

Feragat

Bu Sözleşmede sağlanan herhangi bir hakkın kullanılmaması, önceki veya sonraki haklardan feragat edildiği anlamına gelmez.

Alıcı, Ekip.co'dan Gizli Bilgiler'e tıklayarak devam ederek bu Sözleşme'nin şartlarını okuduğunu, anladığını ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğini kabul eder.