Son Güncelleme: 5 Kasım 2022

Hizmet Şartları

Bu Hizmet Şartları (Şartlar, Hizmet Şartları), siz (siz veya sizin;) ve Ekip Co. (Ekip, biz, biz veya bizim) arasında yasal olarak uygulanabilir bir anlaşma oluşturur. Bu Şartlar, Ekip tarafından sağlanan ve https://ekip.co websitesi dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, medya, platformlar, forumlar, portal ve diğer online hizmetlerin erişimini ve kullanımını düzenler. Bu hizmetlere, Ekip tarafından sunulan, satılan, buradan kullanılan veyaa bununla bağlantılı olan her türlü medya, yazılım, program, hizmet, araç, özellik, veritabanı, malzeme, içerik, özellik, ürün, platform, forum, portal veya bilgi (toplu olarak, Hizmetler) dahildir. Hizmetlerin kullanımı, Gizlilik Bildirimimizi de içeren bu Şartlar tarafından düzenlenir.

Hizmetlerin kullanımı bu Şartları kabul etmenize ve bu Şartlara uymanıza bağlıdır. Bu Şartlar, tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve Hizmetlere erişen veya kullananlar için geçerlidir.

Hizmetlere erişerek veya hizmetleri kullanarak bu Şartları kabul etmiş olursunuz. Eğer şartlardan herhangi birine katılmıyorsanız, Hizmetleri kullanma izniniz yoktur.

Biz güncellenmiş Şartlar yayınlayarak bu Şartları her zaman tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme, değiştirme, gözden geçirme veya değiştirme hakkına sahibiz.

Yapılan değişikliklerin tarihinden sonra Hizmetlerimize devam etmeniz, güncellenmiş Şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmeniz anlamına gelir. Yeni şartları kabul etmiyorsanız, Hizmeti kullanma izniniz yoktur. Hizmetleri kullanmadan önce Şartları kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu yüzden şartları her kullanımdan önce lütfen kontrol edin.

Kullanım Hakkı

Hizmetlere erişmeniz ve Hizmetleri kullanmanız için size kişisel, sınırlı, devredilemez, alt lisans verilemez ve geri alınabilir bir lisans sağlıyoruz. Yalnızca lisanslı hakları kabul edersiniz. Doğrudan veya dolaylı olarak, hiç kimseye şunları yapması için yetki veremezsiniz: (a) Hizmetlerin kaynak kodunu tersine mühendislik uygulayamaz, kaynak koda dönüştüremez, parçalarına ayıramaz, yeniden mühendislik uygulayamaz veya başka bir şekilde oluşturamaz veya üretmeye teşebbüs edemezsiniz; (b) Hizmetlerden türetilmiş çalışmalar yapmak; (c) Hizmetleri tamamen veya kısmen, burada açıkça izin verilenin dışında herhangi bir amaç için kullanmak; veya (d) herhangi bir erişim kontrolünü veya ilgili cihazı, işlemi veya prosedürü devre dışı bırakma veya atlatma.

Hesaplar

Bizde bir hesap oluşturduğunuzda, 18 yaşından büyük olduğunuzu ve verdiğiniz bilgilerin her zaman doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu garanti edersiniz. Yanlış, eksik veya güncel olmayan bilgiler hesabın feshedilmesine neden olabilir.

Bilgisayarınıza ve/veya hesabınıza erişimi sınırlandırmak da dahil olmak üzere, hesabınızı ve parolanızı korumanız gerekir. Kullanıcı adınız ve şifreniz gizlidir. İster Hizmetlerimiz, ister bir üçüncü taraf hizmeti olsun, hesabınız ve/veya şifreniz altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden siz sorumlusunuz. Hesabınızın herhangi bir güvenlik ihlalini veya yetkisiz kullanımını derhal bildirmeli ve her oturumun sonunda oturumu kapatmalısınız. Bu şartları ihlal etmenizden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu değiliz.

Başka bir kişi veya kuruluşun adını, başkasının haklarına tabi bir adı veya ticari markayı izinsiz bir şekilde kullanıcı adı olarak kullanamazsınız. Aşağılayıcı, kaba veya müstehcen kullanıcı adlarına izin verilmez. Hizmetleri ve içerikleri kullanırken geçerli tüm yasalara, kurallara ve yönetmeliklere uyulmalıdır.

Bize e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi vererek, yasal bildirimler de dahil olmak üzere size Hizmetle ilgili materyalleri posta yoluyla göndermek için kullanmamıza izin vermiş olursunuz. E-postanızı veya telefon numaranızı size Hizmet değişiklikleri ve şirketimiz ile ilgili bildirimler göndermek için de kullanabiliriz.

Kullanıcı İçeriği

Servislerin bazı alanları, kullanıcıların profil bilgileri, iletişim bilgileri, fotoğraflar, kullanıcı forum özellikleri, yorumlar, sorgular ve diğer içerik veya bilgi (kullanıcıların Servisler üzerinde sunduğu, yayınladığı, sağladığı, yüklediği veya başka şekillerde mevcut kılan her türlü malzemeler Kullanıcı İçeriği olarak adlandırılır) sunmasına izin verir. Diğer Hizmet kullanıcıları ve üçüncü taraf web siteleri, Kullanıcı İçeriğini okuyabilir. Kullanıcı İçeriği gizli değildir ve tescilli değildir. Hizmetler aracılığıyla herkese açık veya özel olarak yapılan tüm Kullanıcı İçeriği, gönderenin münhasır sorumluluğundadır ve buna erişme riski size aittir.

Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe sahip değiliz. Kullanıcı İçeriğinizin sahibi sizsiniz. Hizmetleri kullanarak Kullanıcı İçeriği sağlayarak veya paylaşarak, ayarlarınıza ve bu Şartlara uygun olarak başkalarının bu İçeriği okumasına, düzenlemesine, paylaşmasına ve/veya bunlarla etkileşime girmesine izin vermiş olursunuz. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Kullanıcı İçeriğini Hizmetlerden kaldırabiliriz.

Hizmet üzerinde veya Hizmet aracılığıyla herhangi bir Kullanıcı İçeriği göndererek, yayınlayarak, görüntüleyerek, sağlayarak, yükleyerek veya başka bir şekilde kullanıma sunarak, bize telif hakkı olmayan, alt lisanslanabilir, devredilebilir bir içeriği açıkça veriyor ve vermek için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu beyan ve garanti ediyorsunuz. Bu tür Kullanıcı İçeriğini kullanmak, çoğaltmak, değiştirmek, yayınlamak, bunlarla ilgili bilgileri listelemek, düzenlemek, tercüme etmek, dağıtmak, birleştirmek, halka açık olarak gerçekleştirmek, halka açık olarak görüntülemek ve uyarlamak için kalıcı, geri alınamaz, münhasır olmayan, dünya çapında bir lisans veriyorsunuz. Hizmetlerin her bir kullanıcısına, Hizmetler aracılığıyla Kullanıcı İçeriğinize erişme ve bu Kullanıcı İçeriğini Hizmetlerin izin verdiği şekilde kullanma, çoğaltma, dağıtma, görüntüleme ve gerçekleştirme konusunda münhasır olmayan bir hak verirsiniz. Kullanıcı İçeriğinizdeki tüm manevi haklardan feragat ediyor ve bunların ileri sürülmediğini garanti ediyorsunuz. Hizmetlerle bağlantılı olarak Kullanıcı İçeriğinizi veya adınızı, resminizi veya sesinizi kullanırsak, size ödeme yapmayız.

Kullanıcı İçeriğinizle bağlantılı olarak aşağıdakileri onaylıyor, temsil ediyor ve garanti ediyorsunuz: (a) varsa, Kullanıcı İçeriğindeki kimliği belirlenebilir her gerçek kişinin, söz konusu kişinin adını veya benzerini Kullanıcı İçeriğinde kullanmak için yazılı iznine sahipsiniz. Hizmetler ve bu Şartlar tarafından öngörülen şekilde bu tür her kişi sizi bu tür kullanımla ilgili olarak doğabilecek her türlü sorumluluktan muaf tutmuştur; (b) gerekli olabilecek tüm onayları aldınız ve almaktan yalnızca siz sorumlusunuz;

(c) Kullanıcı İçeriğiniz ve diğer bilgileriniz, bildiğiniz kadarıyla doğrudur.

Tamamen ve mutlak takdirimize bağlı olarak, (a) Kullanıcı İçeriğini düzenleyebilir veya başka bir şekilde değiştirebiliriz; (b) Kullanıcı İçeriğini Hizmetlerde daha uygun bir alana yerleştirmek için yeniden kategorize edebiliriz; ve (c) herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle önceden bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı İçeriğini önceden görüntüleyebilir veya kaldırabiliriz.

Doğruluğu, geçerliliği, vaktindeliği, eksiksizliği, güvenilirliği, bütünlüğü, kalitesi, yasallığı, kullanışlılığı, güvenliği veya buradaki herhangi bir fikri mülkiyet hakkı dahil olmak üzere, sizin veya başka herhangi bir kullanıcının veya üçüncü tarafın Hizmetler aracılığıyla gönderdiği veya başka bir şekilde kullanıma sunduğu Kullanıcı İçeriği için hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmiyoruz. Kullanıcı İçeriğinizden ve onu Hizmetler üzerinden yayınlamanın, paylaşmanın veya başka bir şekilde kullanıma sunmanın sonuçlarından yalnızca siz sorumlusunuz. Kullanıcı İçeriğinin çevrimiçi dağıtımı ve yayınlanması için pasif bir kanal olarak hareket ettiğimizi kabul ediyorsunuz. Hatalı, saldırgan, çocuklar için uygun olmayan veya amacınıza uygun olmayan Kullanıcı İçeriğine maruz kalabileceğinizi kabul ve beyan edersiniz. Kullanıcı İçeriğinin bir sonucu olarak veya Kullanıcı İçeriği ile ilgili olarak yaşadığınızı iddia ettiğiniz herhangi bir zarardan sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz.

Hizmetlerdeki tüm içeriği ve Kullanıcı İçeriğini değerlendirme ve bu Şartları, Topluluk İlkelerimizi veya yasayı ihlal edenleri silme hakkını saklı tutmaktayız, ancak bunu zorunlu olarak yapmıyoruz. Hizmetlerde iletişim kurduğunuz kullanıcıların kimliklerini garanti edemeyiz ve kimlerin erişim elde ettiğinden sorumlu değiliz.

Diğer Kullanıcılarla Etkileşimler

Hizmetler, kullanıcı etkileşimlerine izin veriyorsa, tamamen sorumlusunuz. Kullanıcı anlaşmazlıklarını izleme hakkımız saklıdır, ancak zorunlu değiliz. Diğer kullanıcılarla etkileşimlerinizden veya onların eylemlerinden veya eylemsizliklerinden biz sorumlu değiliz.

Moderatörler

Hizmetlerin belirli bölümlerinde, siz ve/veya diğer kullanıcılar, Kullanıcı İçeriğinin resmi olmayan, gönüllü moderatörleri (Moderatörler) olarak katılabilirsiniz. Moderatörlerin faaliyetlerinden sorumlu değiliz. Bu Şartların ihlali de dahil olmak üzere, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle Moderatör olarak hareket etme kapasitenizi geri çekme veya kısıtlama hakkını saklı tutarız.

Moderatör olmayı seçerseniz, (a) Moderasyon El Kitabı'na uymayı; (b) bu Şartları, Topluluk İlkelerini veya Denetleme El Kitabını ihlal eden Kullanıcı İçeriğini kaldırmak veya kısıtlamak için uygun önlemleri almak ve bu tür hüküm ve politikalara uygun olarak sorunları iletmek; (c) üçüncü şahıslardan herhangi bir tazminat karşılığında herhangi bir moderasyon faaliyeti gerçekleştirmemek; ve (d) edinebileceğiniz herkese açık olmayan bilgilerin gizliliğini korumak.

Kendi takdirimize bağlı olarak, bu tür bir eylem veya kararın bizim veya Ekip Co. topluluğunun çıkarlarına uygun olmadığına karar verirsek, bir Moderatör tarafından yapılan herhangi bir eylemi veya kararı geri alma hakkımızı saklı tutarız ancak buna zorunlu değiliz.

Kabul Edilebilir Kullanım

Hizmetleri ve/veya herhangi bir özelliği veya işlevi kullanırken aşağıdakilerden hiçbirini yapmayacağınızı kabul edersiniz: (a) kopyalama dahil olmak üzere Hizmetlerin herhangi bir öğesini çoğaltmak, dağıtmak veya ifşa etmek; (b) sunucularımıza bir insanın geleneksel bir çevrimiçi web tarayıcısı kullanarak makul bir süre içinde üretebileceğinden daha fazla istek mesajı gönderecek şekilde Hizmetlere erişmek için robotlar, örümcekler, çevrimdışı okuyucular vb. dahil olmak üzere herhangi bir otomatik sistem kullanmak; (c) spam, zincirleme mektuplar veya diğer istenmeyen e-postalar göndermek; (d) Sistem bütünlüğüne veya güvenliğine müdahale etmeye, bunları tehlikeye atmaya veya Hizmetlere gelen veya Hizmetler'den yapılan aktarımları deşifre etmeye çalışmak; (e) altyapımıza makul olmayan veya anormal derecede ağır bir yük bindirmek; (f) Hizmetler aracılığıyla geçersiz verilerin, virüslerin, solucanların veya diğer yazılım aracılarının yüklenmesi veya iletilmesi; (g) hesap adları da dahil olmak üzere kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin toplanması veya toplanması; (h) başka bir kişiyi taklit etmek veya bir kişi veya kuruluşla bağlantınızı yanlış beyan etmek, dolandırıcılık yapmak, kimliğinizi saklamak veya saklamaya teşebbüs etmek; Hizmetlerin düzgün çalışmasına müdahale ediyorum; (j) Hizmetlerdeki herhangi bir içeriğe erişim.

Bu tarz Kullanıcı İçeriği’ni paylaşmamayı kabul edersiniz.(a) Size, başka herhangi bir kişiye veya herhangi bir hayvana zarar, kayıp, fiziksel veya zihinsel yaralanma, duygusal sıkıntı, ölüm, sakatlık, şekil bozukluğu veya fiziksel veya zihinsel hastalığa neden olabilecek; (b) herhangi bir kişiye veya mülke başka herhangi bir kayıp veya hasara neden olabilir; (c) çocukları uygunsuz içeriğe maruz bırakarak, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri isteyerek veya başka bir şekilde çocuklara zarar vermeye veya istismar etmeye çalışırsa; (d) bir suç teşkil edebilir veya suç teşkil edebilir; (e) Bu şartları ihlal eden Kullanıcı İçeriğini reddetme ve/veya kaldırma hakkını saklı tutuyoruz, ancak buna bağlı değiliz.

Hizmetlerdeki Değişiklikler

Hizmetlerimiz her zaman gelişir. Özellikler, ürünler veya yetenekler ekleyebilir, kaldırabilir, Hizmetleri tamamen veya kısmen askıya alabilir ve durdurabiliriz. Bazı özelliklere erişimi engelleyebiliriz. Bu adımlardan herhangi birini önceden uyarıda bulunmadan gerçekleştirebiliriz.

Sosyal Medya

Hizmetlerin bir parçası olarak, hesabınızı üçüncü taraf hizmet sağlayıcı hesaplarına (her biri bir "Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabı") bağlayabilirsiniz: (a) Hizmetler aracılığıyla Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabı oturum açma kimlik bilgilerinizi sağlayarak ; veya (b) Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabınıza erişmemize izin vererek. Üçüncü Şahıs Sağlayıcı Hesabı oturum açma bilgilerinizi bize açıklamaya ve/veya ilgili Üçüncü Şahıs Sağlayıcıyı kullanımınızı yöneten herhangi bir şart ve koşulu ihlal etmeden Üçüncü Şahıs Sağlayıcı Hesabınıza erişmemize izin vermeye yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Hesap ve bizi herhangi bir ücret ödemeye mecbur bırakmadan veya Üçüncü Şahıs Sağlayıcı Hesabının üçüncü şahıs hizmet sağlayıcısı tarafından uygulanan herhangi bir kullanım sınırlamasına tabi kılmadan. Bize Üçüncü Şahıs Sağlayıcı Hesaplarına erişim hakkı vererek, Üçüncü Şahıs Sağlayıcı Hesabınıza (Sosyal Medya İçeriği) sağladığınız ve sakladığınız herhangi bir içeriğe (varsa) erişebileceğimizi, kullanıma sunabileceğimizi ve depolayabileceğimizi (varsa) kabul edersiniz. herhangi bir arkadaş veya bağlantı listesi ve (ii) Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabınıza gönderebileceğimiz ve hesabınızdan alabileceğimiz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hesabınız aracılığıyla Hizmetler üzerinde ve aracılığıyla mevcut olduğunu. Seçtiğiniz Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesaplarına ve bunların gizlilik ayarlarına bağlı olarak, gönderdiğiniz kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler, Hizmetler hesabınızda ve bu hesap aracılığıyla görüntülenebilir. Bir Üçüncü Şahıs Sağlayıcı Hesabı veya ilgili hizmet kullanılamaz hale gelirse veya böyle bir hesaba erişimimiz üçüncü taraf hizmet sağlayıcı tarafından iptal edilirse, Sosyal Medya İçeriği artık kullanılamayabilir. Hizmetler hesabınızın Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesaplarından istediğiniz zaman bağlantısını kesebilirsiniz. üçüncü taraf sağlayıcı hesaplarınızla ilişkili bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcıyla olan ilişkiniz, onlarla yaptığınız sözleşmelere tabidir. Sosyal Medya İçeriğini doğruluk, yasallık veya ihlal etmeme açısından değerlendirmiyoruz ve bundan sorumlu değiliz. Hizmetleri kullanmak için kaydolan kişileri belirlemek ve sizi bilgilendirmek için bir Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabına bağlı e-posta adres defterinizi ve mobil cihazınızdaki veya tablet bilgisayarınızdaki kişi listenizi kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz. Bizimle iletişime geçerek veya (varsa) hesap ayarlarınız aracılığıyla Hizmetlerin Üçüncü Taraf Sağlayıcı Hesabınızla olan bağlantısını kesebilirsiniz.

Fikri mülkiyet

Hizmetlerde var olan veya bunlarla bağlantılı olarak kullanılan tüm Fikri Mülkiyet Haklarının ve bunların benzersiz içeriklerinin, özelliklerinin ve işlevlerinin Ekip Co. ve lisans verenlerinin münhasır mülkiyetinde olduğunu ve öyle kalacağını ve hiçbir zaman (sonrası dahil) yapmayacağınızı kabul edersiniz. burada verilen lisansın feshi) bizim veya lisans verenlerimizin mülkiyetiyle doğrudan veya dolaylı olarak tutarsız herhangi bir eylemde bulunma, itiraz etme veya itiraz etme. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de diğer ulusların telif hakkı, ticari marka ve diğer yasaları Hizmetleri korur. Ticari markalarımız ve ticari takdim şeklimiz, Ekip A.Ş.'nin önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak kullanılamaz.

Bize Hizmetlerle ilgili olsun ya da olmasın herhangi bir fikir, teklif, öneri veya diğer materyalleri (toplu olarak Geri Bildirim) sağlarsanız, bu Geri Bildirimin gizli olmadığını, bu tür Geri Bildirimi sağlamanızın karşılıksız olduğunu kabul ve beyan edersiniz. talep edilmeden ve kısıtlama olmadan ve bu tür Geribildirim sağlamanızın bizi herhangi bir mütevelli veya başka bir yükümlülük altına sokmadığını. Size tazminat ödemeden ve size herhangi bir kısıtlama veya yükümlülük getirmeden bu tür Geri Bildirimleri kullanmakta özgürüz.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmetlerimiz, sahip olmadığımız veya kontrol etmediğimiz üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlere bağlanabilir.

Ekip Co.'nun üçüncü taraf web siteleri üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur; içerik, gizlilik politikaları veya uygulamaları. Bu varlıkları/kişileri veya web sitelerini tanıtmıyoruz.

Ekip Co.'nun, üçüncü taraf malzeme, mal veya hizmetlerin kullanılmasından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya kaynaklandığı iddia edilen herhangi bir hasar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul edersiniz.

Ziyaret ettiğiniz üçüncü taraf web sitelerinin şartlarını ve gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.

Sonlandırma

Kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir nedenle ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, Şartların ihlali de dahil olmak üzere, hesabınızı iptal edebilir veya askıya alabilir ve Hizmetlere erişimi engelleyebiliriz. Hesabınız iptal edilir veya iptal edilirse, Kullanıcı İçeriğini silebiliriz.

Hesabınızı kapatmak istiyorsanız, Hizmeti kullanmayı bırakın.

Mülkiyet hükümleri, garanti feragatnameleri, tazminat ve sorumluluk limitleri dahil olmak üzere, Şartların fesihten sonra da geçerli olması gereken tüm hükümleri geçerlidir.

Tazminat

Ekip Co.'yu, lisans sahibini ve lisans verenlerini ve bunların çalışanlarını, yüklenicilerini, temsilcilerini, görevlilerini ve yöneticilerini her türlü hak talebine, eyleme karşı geçerli yasaların izin verdiği ölçüde savunmayı, tazmin etmeyi ve zararlarını karşılamayı kabul edersiniz. (a) Hizmeti kullanımınız ve erişiminiz, b) Hizmet'i ihlaliniz, masrafları size ait olmak üzere, bizi tazmin etmeniz gereken herhangi bir konuyu savunma ve kontrol etme hakkına sahipsiniz ve bu tür iddialara ilişkin savunmamızla işbirliği yapmayı kabul ediyorsunuz. Tazmin edilmiş herhangi bir iddia, eylem veya işlem hakkında sizi bilgilendirmek için makul çabayı göstereceğiz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Ekip Co. ve ortakları, çalışanları, yöneticileri, acenteleri, bağlı kuruluşları ve tedarikçileri, (1) hizmete erişiminiz veya hizmeti kullanımınızdan veya erişememe veya kullanamama; (2) hizmet üzerinde veya hizmet aracılığıyla diğer kullanıcıların veya üçüncü tarafların herhangi bir davranışı veya içeriği; (3) hizmetten elde edilen herhangi bir içerik; veya (4) iletimlerinize veya içeriğinize yetkisiz erişim, kullanım veya değişiklik. Bu, yürürlükteki yasalar gerektirmediği sürece geçerlidir ve burada sağlanan bir çare amaçlanan amacına ulaşamasa bile geçerlidir. Yürürlükteki yasaya göre, hizmetlerle ilgili olarak veya bu şartlardan kaynaklanan size karşı azami yükümlülüğümüz yüz doları geçmeyecektir. dolar. Birden fazla talebiniz varsa, bu bizim sorumluluğumuzu artırmaz. Bu, sorumlu olduğumuz azami miktardır.

Feragatname

Hizmetleri kendi sorumluluğunuzda kullanırsınız. Hizmetler, olduğu gibi ve herhangi bir garanti olmaksızın sağlanır. Bu, zımni ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme ve performans garantilerini içerir. Ekip Co., bağlı kuruluşları, bağlı kuruluşları ve lisans verenleri (1) hizmetlerin kesintisiz, güvenli veya belirli bir zamanda veya yerde mevcut olacağını; (2) herhangi bir hata veya kusur düzeltilecektir; (3) hizmetlerde virüs veya diğer zararlı bileşenler bulunmaz; veya (4) hizmetleri kullanmanın sonuçları gereksinimlerinizi karşılayacaktır.

İstisnalar

Bazı yargı bölgeleri, dolaylı veya arızi zararlar için garantilerin hariç tutulmasını veya sorumluluğun sınırlandırılmasını yasaklar, bu nedenle aşağıdaki sınırlar sizin için geçerli olmayabilir.

Geçerli Hukuk

Bu şartlar, kanunlar ihtilafı hükümleri dikkate alınmaksızın Amerika Birleşik Devletleri, Wyoming kanunlarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu şartlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir yasal kovuşturmada jürili yargılama haklarından feragat edersiniz. Bu şartlar kapsamındaki herhangi bir hakkı uygulamamamız, bu haklardan feragat ettiğimiz anlamına gelmez. Bu şartların herhangi bir kısmı mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilirse, geri kalan hükümler yürürlükte kalacaktır. Bu şartlar, hizmetle ilgili aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve önceki sözleşmelerin yerine geçer.

Telif hakkı

Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (DMCA), hakları çevrimiçi olarak üçüncü şahıslar tarafından ihlal edilen telif hakkı sahiplerini korur. Telif hakkıyla korunan çalışmanızın izniniz olmadan kopyalandığından ve hizmetlerde bulunduğundan şüpheleniyorsanız, aşağıdan aracıya bildirebilirsiniz. Bildiriminizin etkili olması için şu ayrıntıları içermesi gerekir: (1) fikri mülkiyet hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası; (2) ihlal edildiği iddia edilen telif hakkıyla korunan çalışmanın tanımı veya hizmetlerde birden çok telif hakkıyla korunan çalışmanın bildirim kapsamında olması durumunda bu tür çalışmaların temsili bir listesi; (3) kaldırılması veya erişiminin engellenmesi gereken ihlal edici materyalin tanımlanması. (5) ihtilaflı kullanıma telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından izin verilmediğine inandığınız bir beyan; ve (6) bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.

Genel

Bu anlaşmalar, sözlü veya yazılı tüm eski veya diğer düzenlemelerin, anlaşmaların, müzakerelerin ve konuşmaların yerine geçer. Bu şartları değiştiremezsiniz; sadece biz yapabiliriz.

Yazılı onayımız olmadan, bu hakları veya görevleri devredemez veya alt lisans veremezsiniz. İhlaller atamayı sonlandıracaktır. Tarafımızdan verilmeyen tüm haklar lisans verenlerimiz tarafından saklıdır. Bu şartların herhangi bir yönünü uygulamamamız, haklarımızdan feragat ettiğimiz anlamına gelmediği gibi, bunların geçerliliğini veya müteakip işlem yapma hakkımızı da etkilemez. Bu şartlar; başlıklar kolaylık sağlamak içindir ve anlamlarını veya yorumlarını etkilemez. Bu ifadeler bir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acente bağlantısı oluşturmaz.

Şartlarımızın bize karşı kullanılmayacağını kabul ediyorsunuz. Elektronik ve imzasız olan bu sözleşmelere dayanan her türlü savunmadan feragat edersiniz. Bir mahkeme bir şartı, koşulu veya hükmü geçersiz, kanuna aykırı veya uygulanamaz bulursa, geri kalanından ayrılacak ve kanunun izin verdiği ölçüde geçerli kalacaktır.

Bu şartların basılı bir versiyonu ve herhangi bir elektronik tebligat, bu şartlara dayanan veya bunlarla ilgili olan mahkeme veya idari işlemlerde, diğer basılı ticari belgeler ve kayıtlarla aynı kapsamda ve aynı şartlar altında kabul edilecektir.

Bize Ulaşın

Bu Koşullarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin: hi@ekip.co